• slide

  Calesco -
  będzie ciepło

  Naszą specjalnością jest kompleksowa obsługa
  systemów grzewczych.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  serwis 24h
  i nadzór

  Prowadzimy całodobowy serwis
  i nadzór nad kotłowniami

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Calesco -
  dla przemysłu

  Obsługujemy kotły parowe, piece przemysłowe, palniki wielopaliwowe, automatykę i wiele innych.

  Prowadzimy szkolenia.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Doradztwo
  i projektowanie

  Oferujemy usługi doradztwa technicznego w tym
  przygotowujemy projekty, ekspertyzy,
  audyty - oceny energetyczne

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Calesco -
  dla instytucji

  Posiadamy flotę kilkunastu aut serwisowych zapewniających obsługę kotłowni, pomp ciepła, klimatyzacji itp. w kilku województwach. Mamy doświadczenie w realizacji projektów i zleceń z budżetu publicznego.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Spalarnie

  Nadzorujemy i serwisujemy spalarnie,
  w tym spalarnie materiałów niebezpiecznych

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Calesco -
  dla klientów indywidualnych

  Serwisujemy urządzenia szerokiej gamy producentów kotłów, palników, pomp ciepła. Zapewniamy doradztwo i kompletny montaż.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Baza
  przeładunkowa

  Udostępniamy place składowe i własną bocznicę
  kolejową w bezpośrednim sąsiedztwie węzła
  autostradowego Szczecin - Dąbie.

  Dowiedz się więcej

Dematerializacja akcji

Zarząd Spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000324475 („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne przepisami Kodeksu SpółekHandlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Spółka zgodnie z przepisami dokona 5 wezwań do złożenia akcji , które będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym . Linki do kolejnych opublikowanych wezwań zostaną umieszczone poniżej .

Dokumenty akcji należy składać osobiście lub listownie listem poleconym albo pocztą kurierską w siedzibie Spółki, tj. ul. Tczewska 32,70-850 Szczecin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-14:00 do dnia 26.02.2021 r. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone odpowiednim pokwitowaniem.

W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną , pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany adres korespondencyjny.

Pragniemy wskazać , iż złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie , nie później niż do dnia 26.02.2021 roku. Natomiast zalecamy składanie akcji z wyprzedzeniem tak aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot , który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r . dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki ,że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat , tj. do dnia 1 marca 2026 roku. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

UWAGA: W przypadku wysyłki akcji pocztą/kurierem trzeba brać pod uwagę ryzyko zaginięcia przesyłki co jest szczególnie istotne przy akcjach na okaziciela.

Kontakt : Renata Gryczka - Członek Zarządu Calesco S.A.

telefon : 508053007, mail : rgryczka@calesco.pl


Treść wezwania:

Poz. 42931. „CALESCO” SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie. KRS 0000324475. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM

W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2009 r.

[BMSiG-42900/2020]

Wezwanie nr 1 do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd Spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS 0000324475 („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy

Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.Dokumenty akcji należy składać osobiście lub listownie listem poleconym albo pocztą kurierską w siedzibie Spółki,

tj. ul. Tczewska 32,70-850 Szczecin, w dniach roboczych(od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-14:00 do dnia

26.02.2021 r. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone odpowiednim pokwitowaniem. Szczegółowe informacje dot. dematerializacji akcji znajdują się na stronie www.calesco.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Teść : jak wyżej

Treść : jak wyżej

Teść : jak wyżej

Treść : jak wyżej